Search form

Naiꞌ Lukas 2:17

17Oras sin niit Riꞌanaꞌ naan, sin nmurai naꞌuab ein am nak, “Feꞌe na Uisneno In ameupt ein neman naꞌkon sonaf neno tunan ma natoon kai anmatoom nok Riꞌanaꞌ reꞌ ia!” Onaim sin npeon rasi naan tar namsoup.