Search form

Naiꞌ Lukas 20:41

Kristus naan, usif naiꞌ Daut in sufan, ma in Usin amsaꞌ

(Naiꞌ Mateos 22:41-46, Naiꞌ Markus 12:35-37)

41Rarit Naiꞌ Yesus nanoniꞌ feꞌ nbi Uim Onen Uuf. Onaim In nataan nafaniꞌ sin am nak, “Natuin hi teenb ein ate, on mee? Tunggur agaam ein nanoniꞌ ki mnak Kristus naan, es reꞌ Tuaf reꞌ Uisneno anruur nain Je naꞌko un-unuꞌ. Tatuin sin, In reꞌ naan suma usif naiꞌ Daut in sufan. Mes naan, ka nanokab fa feꞌ.