Search form

Naiꞌ Lukas 21:23

23Oras naan, tuaf reꞌ he tkasian sin baineis-neis ii, es reꞌ bifee maꞌapuꞌ, ma bifee reꞌ nasuus riꞌana kruꞌuf feꞌ. Oras naan, pah-pinan ia barisi napenin susat, ma atoin Yahudis sin ok-okeꞌ napenin maꞌneꞌat maꞌtaniꞌ, natuin Uisneno natoꞌon sin.