Search form

Naiꞌ Lukas 3:11

11On nai te, in nataah sin im nak, “Karu ho mmuiꞌ baru nua, nfee es meu tuaf reꞌ ka nmuiꞌ fa baru. Karu ho mmuꞌi mnahat, mbait meu tuaf reꞌ ka nmuiꞌ fa mnahat.”