Search form

Naiꞌ Lukas 3:16

16Mes naiꞌ Yohanis nakain sin im nak, “Amneen mirek-rekoꞌ! Anmuiꞌ tuaf es, reꞌ maꞌtaniꞌ nneis naꞌko kau of he neem. Maski au ꞌjari haa in aan renuꞌ msaꞌ, au ka umnees ꞌok Ne fa. Au suma bisa usrani haa ki ꞌpaek oe, mes In of anmoꞌe nneis naꞌko kau, natuin In naheun hi neekm ein nok Uisneno In Asmaan Akninuꞌ. In of nakninuꞌ ki, on reꞌ ttoutuꞌ nunuꞌ npaek ai.