Search form

Naiꞌ Lukas 3:23

Usif Yesus In beif-naꞌif sin, natuin aam Yusuf in uuf ein

(Naiꞌ Mateos 1:1-17)

23Oras Naiꞌ Yesus anmurai natoon neu too mfaun ein anmatoom nok Uisneno In ranan, In oniꞌ anmoin naan toon boꞌ teun goen. Tuaf amfaun nahinin nak, Naiꞌ Yesus naan, naiꞌ Yusuf in Anah. Naiꞌ Yusuf in uuf ein, on nai:

Naiꞌ Yusuf in aamf ee, naiꞌ Eli.