Search form

Naiꞌ Lukas 4:1

Niut reuꞌf ein sin aꞌnaak kouꞌ goe ansobaꞌ Usif Yesus

(Naiꞌ Mateos 4:1-11, Naiꞌ Markus 1:12-13)

1Oras naiꞌ Yohanis nasrani nrair Naiꞌ Yesus ate, Naiꞌ Yesus annao nasaitan noe Yarden. Uisneno In Asmaan Akniunꞌ ee nok Ne. Rarit Asmaan Akniunꞌ ee neik Je neu baer ruman naꞌroo naꞌko kuan.