Search form

Naiꞌ Lukas 4:14

Usif Yesus annao neu Galilea, ma nmurai natoon Uisneno In Rais Reko

(Naiꞌ Mateos 4:12-17, Naiꞌ Markus 1:14-15)

14Rarit Naiꞌ Yesus anfani ntein on propinsi Galilea, fin Uisneno In Asmaan Akniunꞌ ee nfee Ne kuasa. Ka ꞌroo fa te, Naiꞌ Yesus In kaan ee nmurai matekaꞌ nbi abitan pah reꞌ naan.