Search form

Naiꞌ Lukas 4:31

Usif Yesus anriuꞌ nitu naꞌko tuaf es

(Naiꞌ Markus 1:21-28)

31Rarit Naiꞌ Yesus annao neu kota Kapernaum et nefo Galilea in ninin. Ansuun neon onen sin ate, In nanoniꞌ too mfaun anbin uim oen ein.