Search form

Naiꞌ Lukas 8:22

Usif Yesus nasnasab ain koꞌu

(Naiꞌ Mateos 8:23-27, Naiꞌ Markus 4:35-41)

22Neot es, Naiꞌ Yesus naꞌuab neu In atoup noinꞌ ein am nak, “Iim he tsae kofaꞌ he traak teu neof gui panin.” Onaim sin nsaen neu kofaꞌ es, ma nmurai nnaon.