Search form

Naiꞌ Lukas 8:26

Usif Yesus anriuꞌ niut reꞌuf naꞌko amaunut

(Naiꞌ Mateos 8:28-34, Naiꞌ Markus 5:1-20)

26Ka ꞌroo fa te, sin ntean Garasa nbi nefo Galilea in panin.