Search form

Naiꞌ Lukas 8:37

37Onaim abitan Garasa sin arsin reꞌ natuan anbin bare naan, antoit Naiꞌ Yesus he nnao nasaitan sin, natuin sin arsin namtaun nmaten.

Onaim Naiꞌ Yesus sin ansaen nfanin neu kofaꞌ, he nnaon nfanin neun nefo Galilea in panin.