Search form

Naiꞌ Lukas 9:37

Usif Yesus narekoꞌ riꞌanaꞌ reꞌ anniut sae

(Naiꞌ Mateos 17:14-18, Naiꞌ Markus 9:14-27)

37Nokaꞌ on naan ate, oras Naiꞌ Yesus ma naiꞌ Petrus sin nsanu nfanin naꞌkon aꞌtoꞌef naan, too mfaun ein neman ma nateef nok Naiꞌ Yesus.