Search form

Naiꞌ Markus 1:32

32Oras maans ii he noi nmouf, too mfaun ein neikin areꞌ amenat, ma areꞌ tuaf reꞌ anniut saen. Sin neik sin neun Naiꞌ Yesus ma antotin turun-babat he narekoꞌ sin.