Search form

Naiꞌ Markus 1:34

34Too mfaun ein naan, amenat humaꞌ-humaꞌ, ma Naiꞌ Yesus narekoꞌ sin ok-okeꞌ. Ma In nriuꞌ napoitan niut reꞌuf amfaun. Mes In ka nfee fa mainuan neu niut reuꞌf ein naꞌuab ein, natuin sin nahiin Je.