Search form

Naiꞌ Markus 10:1

Atoin Farisis sin he namouf Usif Yesus anpaken rais matsaos ma manporin

(Naiꞌ Mateos 19:1-12, Naiꞌ Lukas 16:18)

1Rarit Naiꞌ Yesus sin nnaon nfuun am nateef anbin propinsi Yudea, ma nbin bare bian antein et noe Yarden in panin, pasaꞌ neon-saet. Anbi mee-mee, too mfaun ein neman ma naub naan Ee. Ma Naiꞌ Yesus nanoniꞌ sin on reꞌ biasa.