Search form

Naiꞌ Markus 10:29-30

29-30Naiꞌ Yesus nataah am nak, “Au he utoon ki mꞌak on nai: sekau es reꞌ natuinaꞌ Kau, ma annao naꞌroo naꞌko in ainaf-amaf, in orif-tataf, in aanh ein, in rene, in mepu, nok areꞌ in uim je nanan, he nnao natoon Uisneno In Rais Reko nbi mee-mee, in of antoup nafaniꞌ no nautn es. Areꞌ saaꞌ-saaꞌ reꞌ in nasaitan sin naan, of napein nafaniꞌ sin anneisi ntein naꞌko naan. In of napein haꞌmuꞌit amsaꞌ, natuin in natuinaꞌ Kau. Mes oras pah-piin ii namreꞌu te, in of anmoin nabar-baar nok Uisneno. Rasi reꞌ naan, es reꞌ anjair seun baran neu ne! 31Mimnau, joo! Natuin Uisneno In teenb ete, sekau naꞌnaebaꞌ in tuan ii te, of naꞌbaunaꞌ. Ma sekau naꞌparan in tuan ii te, natuin Uisneno In tenab, of naꞌraatn ee.”