Search form

Naiꞌ Markus 4:24

24Mitenab mirek-rekoꞌ! Karu hi mnilei atoniꞌ in aꞌmoꞌen, atoniꞌ bian of annilei ki on naan msaꞌ. Uisneno of annilei ki nneis naꞌko naan amsaꞌ.