Search form

Naiꞌ Markus 5:40

40Oras sin neen Naiꞌ Yesus naꞌuab on naan ate, sin nmanin nfaer Ee.

Rarit In nreun sin he npoin ok-okeꞌ. In noꞌen riꞌanaꞌ naan in ainaf-amaf, ma nok In atoup noniꞌ tuaf teun, rarit sin arsin antaman anbin riꞌanaꞌ naan in keꞌen.