Search form

Naiꞌ Markus 6:38

38Mes Naiꞌ Yesus nataah sin am nak, “Hi mnao maim miit feꞌ, sekau es amneik betiꞌ.”

Rarit sin nnao natanan ma nfain neem natonan am nak, “Anmuiꞌ utunuꞌ fuaꞌ niim, nok ikaꞌ fuaꞌ nua goah.”