Search form

Naiꞌ Markus 8:1-3

Naiꞌ Yesus antuthae atoniꞌ nifun haa

(Naiꞌ Mateos 15:32-39)

1-3Ka ꞌroo fa on naan ate, anmuiꞌ too mfaun neem nabuan he nneen Naiꞌ Yesus In uaban. Sin natuin Ee tar antea neno teun goen. Onaim sin nararin betiꞌ. Rarit Naiꞌ Yesus noꞌen In atoup noinꞌ ein am nak, “Au ꞌkasian too mfaun ein ia. Bian neman naꞌko bare ꞌroo, ma nabuan nok kit neno teun goen, tar antea sin nararin betiꞌ. Reko nneis sin kais annaon nfanin nok tai ruman. Kais-kaisaꞌ sin ntuamafun anbin raan atnanaꞌ.”

4Naiꞌ Yesus In atoup noinꞌ ein nataahn am nak, “Aam! Bare ia naꞌroo naꞌko kuan. Onaim hit ka neu fa he ntuthae taan too mfaun ein reꞌ ia!”