Search form

Naiꞌ Markus 8:6

6Rarit Naiꞌ Yesus anreun too mfaun ein naan he ntokon anbin afu. Rarit In nait utunuꞌ fuaꞌ hiut ein reꞌ naan, ma ntoit makasi neu Uisneno. Rarit In anteib sin pisaꞌ-pisaꞌ, ma nfee sin neu In atoup noinꞌ ein. Sin nnaon ma nbatin neun too mfaun ein ok-okeꞌ.