Search form

Naiꞌ Markus 9:50

50Masik naan, ro reko. Hit tpaek je he taminab amnahat. Mes karu masik naan ka miin masik fa heen ate, he tpaek je neu saaꞌ antein? Ro hit tait itpoirn aah ee. Hi ro he mjair on reꞌ masik amsaꞌ, he mmoni mbi manekat mok areꞌ too mfaun ein.

[Onaim hi kais ammatoe mtein nai, mak sekau es reꞌ kouꞌ gui, ma sekau es aan ii.]”