Search form

Naiꞌ Mateos 1:18

Bi Maria nahonis Usif Yesus

(Naiꞌ Lukas 2:1-7)

18Oras bi Maria nahonis Naiꞌ Yesus naan, in reetn ii on nai:

Bi Maria anmanaꞌan nok naiꞌ Yusuf. Sin nua sin ka ntuup-tuup nitan fa feꞌ on reꞌ fee-mone. Mes bi Maria naꞌapuꞌ naꞌko Uisneno In Asmaan Akninuꞌ.