Search form

Naiꞌ Mateos 1:3

3naiꞌ Yahuda nahonis naiꞌ Peres ma naiꞌ Sera (sin nua sin, sin ainf ee, kaan ee bi Tamar),

naiꞌ Peres nahonis naiꞌ Herson,

naiꞌ Herson nahonis naiꞌ Ram,