Search form

Naiꞌ Mateos 1:5

5naiꞌ Soleman nahonis naiꞌ Boꞌas (in ainf ee, kaan ee bi Rahap),

naiꞌ Boꞌas nahonis naiꞌ Obet (in ainf ee, kaan ee bi Rut),

naiꞌ Obet nahonis naiꞌ Isai,