Search form

Naiꞌ Mateos 10:25

25Karu atoup noin ii nanoniꞌ ma nahiin on reꞌ in tungguru, in nnaben ate, nanokab. Ma karu ameput nanoniꞌ ma nahiin on reꞌ in usin ate, in nnaben ate, nanokab amsaꞌ.

Onaim mimnau! Karu tuaf noꞌen uim tuaf am nak, ‘Ho reꞌ ia Balsebul, es reꞌ nitu ꞌnakaf’ te, in uim je naan ee msaꞌ napein kanaf reꞌ ka reko fa ntein.”