Search form

Naiꞌ Mateos 14:21

21Too mfaun ein reꞌ nbukaen reꞌ naan, sin of oniꞌ nifun niim. Naan ansoiꞌ naan ahaa atoin ein nmesen. Bifee ma riꞌanaꞌ ka nsoiꞌ naan sin fa.