Search form

Naiꞌ Mateos 14:22

Usif Yesus annao nbi oe je fafon

(Naiꞌ Markus 6:45-52, Naiꞌ Yohanis 6:16-21)

22Sin arsin anbukaen nrarin on naan ate, Naiꞌ Yesus anreun In atoup noinꞌ ein nsaen kofaꞌ ma nnao nahunun neun neof goe panin. Mes In namaikaꞌ nbi bare naan feꞌ, he nreun too mfaun ein anfanin.