Search form

Naiꞌ Mateos 15:36

36Onaim In nait utuun fua hiut ein ma iikꞌ ein naan, ma ntoit makasi neu Uisneno. Rarit In nteib sin, ma In nnonaꞌ sin neun In atoup noinꞌ ein, he sin nnaon ntuthae too mfaun ein naan ok-okeꞌ.