Search form

Naiꞌ Mateos 15:5-6

5-6Uisneno nanoniꞌ on naan, mes hi minoniꞌ ꞌtetaꞌ ntein. Fin hi mak, ‘Tuaf es ka nperluu fa he npaek in bareꞌ he nturun ma nbaab in ainaf-amaf, maski sin nhaꞌmuiꞌ jok, karu in nbaꞌan anrair he nfee je neu Uisneno.’ Mes nok ranan hi minoniꞌ on naan, hi mporin main Uisneno In aprenat, ma mseun ee nok hi atoran. 7Etun feꞌe na Au ꞌak, hi reꞌ ia atoniꞌ reꞌ naꞌuab ate, aꞌtetaꞌ, ma nmoꞌe te, aꞌtetaꞌ! Naan natai nok saaꞌ reꞌ mafefa kninuꞌ Uisneno naiꞌ Yesaya antui nain je anmatoom nok ki naꞌko un-unuꞌ! Fin Uisneno npaek je he ntui mnak,