Search form

Naiꞌ Mateos 20:21

21Onaim Naiꞌ Yesus nataan ee mnak, “Ain! Ho mperluu saaꞌ?”

In natoon am nak, “On nai, Aam! Au ꞌtoit he karu Ho mnaaꞌ aprenat ate, munaibaꞌ au aanh ein nua sin, he sin nnaꞌan aprenat nok Ko. Au ꞌtoit he mutokoꞌ es ambi Ho ꞌneꞌu, ma es anteniꞌ anbi Ho ꞌrii.”