Search form

Naiꞌ Mateos 20:29

Usif Yesus narekoꞌ aforot

(Naiꞌ Markus 10:46-52, Naiꞌ Lukas 18:35-43)

29Rarit Naiꞌ Yesus sin nnaon nkonon. Oras sin npoin naꞌkon kota Yeriko, nmuiꞌ too mfaun reꞌ natuin sin.