Search form

Naiꞌ Mateos 23:28

28Hi on naan amsaꞌ! Hi mmoeꞌ jom on reꞌ atoni kninuꞌ. Atoniꞌ nkius niit ki on naan ate, sin nak hi atoin neek amneot ma amnonot ki. Te kaah, hi nekam nanan naheun nok rais maufinu. Natuin hi miꞌuab ate, aꞌtetaꞌ, ma mmoꞌe te, aꞌtetaꞌ, ma mnikan main Uisneno In apreent ein.