Search form

Naiꞌ Mateos 23:5

5Saaꞌ-saaꞌ reꞌ sin nmoeꞌ sin naan, henatiꞌ sin napenin boꞌis. On reꞌ: anmuiꞌ baer es, reꞌ matuaꞌ nok Uisneno In Kabin ma Prenat reꞌ mafutuꞌ nbi sin aꞌnaak ein ma sin aꞌniimk ein. Mes sin naꞌnaeb sin ein, ma sin namnanub sin tais ein sin fuuk ein, henatiꞌ tuaf bian nanaib sin im nak, ‘Sin reꞌ naan atoni kninuꞌ, joo!’