Search form

Naiꞌ Mateos 4:15

15“Naiꞌ Sebulon in afu, ma naiꞌ Naftali in afu,

reꞌ anpaumaak nefo Galilea, et noe Yarden in panin.

Atoin sonaꞌ ka atoin Yahudis fa natua etan naan amsaꞌ.