Search form

Naiꞌ Mateos 4:23

Usif Yesus nanoniꞌ tuaf ma narekoꞌ ameent ein

(Naiꞌ Lukas 6:17-19)

23Rarit Naiꞌ Yesus sin nnaon nfuun am nateef anbin propinsi Galilea, he In nanoniꞌ tuaf anbin atoin Yahudis sin uim onen sin. In nanoniꞌ sin anmatoom nok Uisneno In Rais Reko, ma natoon ranan he atoniꞌ bisa natuin Uisneno In aprenat. Ma In narekoꞌ too mfaun ein amsaꞌ naꞌkon sin menas humaꞌ-humaꞌ.