Search form

Naiꞌ Mateos 5:43

Usif Yesus nanoniꞌ he tneek tuaf reꞌ natooꞌ ma nmusun kit

(Naiꞌ Lukas 6:27-28,32-36)

43“Hi mneen amrair tuaf nak, ‘Amneek ho aom-bian, ma mutoꞌon tuaf reꞌ natoꞌon ko.’