Search form

Naiꞌ Mateos 8:14

Usif Yesus narekoꞌ amenat amfa-faun

(Naiꞌ Markus 1:29-34, Naiꞌ Lukas 4:38-41)

14Neot es, Naiꞌ Yesus antaam anbi naiꞌ Petrus in umi. In niit naiꞌ Petrus in ain babaf antuup anbi harak. Bifee mnasiꞌ naan anmainiin.