Search form

Naiꞌ Mateos 8:20

20Mes Naiꞌ Yesus nataah am nak, “Reko msaꞌ! Mes mumnau. Mansian ma muꞌit anmuꞌin bare ꞌtua-haꞌ. Aus fui ji nfain neu in nuat. Koor gui nfain neu in kunaꞌ. Mes Au, Mansian Batuur-Batuur reꞌ ia, ka ꞌmuiꞌ kuuk fa umi he ꞌfain ꞌeu naa. Akaꞌnunuꞌ msaꞌ, ka ꞌmuꞌif.”