Search form

Naiꞌ Mateos 9:38

38Nok ranan naan, hi ro he mꞌonen ma mtoit rene ma etu naan in Tuan, he nsonuꞌ ameput, maut he sin nbubun naan In rene ma etu sin aafk ein.”