Search form

Filipi 2:17-18

17-18Mes karu au ꞌnonaꞌ ma ꞌopaꞌ ꞌain au ꞌmoin ki, he ꞌjair fuaꞌ-turuꞌ he hi bisa mpirsai maꞌtaniꞌ nneis ma minaob Uisneno In mepun ate, au ꞌtoup nok marine. [Naan on reꞌ aꞌnaak pirsait anꞌoop tua min-kase anbi mei fuat he naꞌbesan Uisneno.] Nok ranan naan, hit bisa tmariin buꞌ-buaꞌ, natuin fuat naan, ka ruum am parsuum fa.

Naiꞌ Timotius in mepu

19Au ufnekan ma ꞌharap ꞌak, ka ꞌroo fa te, Usif Yesus anfei ranan he au ꞌhaef naiꞌ Timotius, he in nhaꞌtain hi neekm ein naan. Rarit in nfain neem antein anbi bare ia, he natoon kau anmatoom nok hi ꞌtokom ma hi ꞌhakem, ma nhaꞌtain au nekak.