Search form

Filipi 2:7

7Rarit In nsaun neem neu pah-pinan ia,

npaek humaf ma masaf mansian.

In nasaitan In hak ein ok-okeꞌ,

ma nmoeꞌ In tuan ee on reꞌ aan renuꞌ-aan rekaꞌ.