Search form

Filipi 3:15

15Onaim au ꞌtoit he hi arki reꞌ ammoni mrair ma miꞌuu maꞌtaniꞌ ambi Kristus, amnekak mese mbi rasin reꞌ ia. Mes karu nmuiꞌ tuaf reꞌ in teenb ee ꞌtetaꞌ te, maut he Uisneno anfee raan aꞌpoꞌi arekot.