Search form

Filipi 3:21

21Kristus of naꞌbaniꞌ hit ao-akratiꞌ reꞌ bisa anmaet reꞌ ia, he anjair aof feꞌu reꞌ ka nmaet niit fa, nahuum on reꞌ In aon aꞌpinaꞌ ma akrahaꞌ naan. In naꞌbaniꞌ hit aok ein, anpaek In kuasa koꞌu. Ma In npaek kuasa naan amsaꞌ, he nmoeꞌ areꞌ saaꞌ-saaꞌ reꞌ anbi mee-mee jah, naꞌruriꞌ ma nbaisenun natuin In aprenat.