Search form

Filipi 4:18

18Au ꞌtoup hi ook-soun ein naan naꞌko naiꞌ Epafroditus. Naan anjair tetus-athoen neu kau, tar au ka ꞌkuran fa saaꞌ-saaꞌ antein. Naan amsaꞌ on reꞌ fuaꞌ-turuꞌ reꞌ anfoo mein, reꞌ tuaf nout goe he naꞌbesan Uisneno. Ma Uisneno antoup fuaꞌ-turuꞌ naan, natuin naan anharineb In nekan.