Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 1:11

11Hanaf naan anreek kau mnak, “Yohanis! Au he ukriraꞌ ko rais jes. Saaꞌ-saaꞌ reꞌ ho miit sin, ho ro he mtui sin. Rarit ho msonuꞌ sin meu jemaꞌat hiut, esan reꞌ jemaaꞌt ein abitan kota Efesus, kota Smirna, kota Pergamus, kota Tiatira, kota Sardis, kota Filadelfia, ma kota Laodikia.”