Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 1:3

3Areꞌ tuaf ein ok-okeꞌ reꞌ anresan tuis ein reꞌ ia tar antea tuaf bian annenan amsaꞌ, sin nꞌua rekon. Ma tuaf reꞌ natniin tuis ia in hanan, ma nmoeꞌ natuin in rais manbasan, sin nꞌua rekon amsaꞌ. Fin in oras naan he npaumak-maak he neem een.