Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 11:11

11Mes neno teun ma stenaꞌ naan namsopu te, of Uisneno anfee snasaf neu sin, he sin nmoni nfanin. Rarit areꞌ kanan mansian reꞌ niit sin on naan ate, naꞌtaꞌin me-meot goah.