Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 11:19

19Rarit au ꞌiit aꞌbi sonaf neno tunan, Usiꞌ In Uim Onen In eonꞌ ee masoitaꞌ. Onaim au ꞌiit peit-kere reꞌ afi unuꞌ sin natunuꞌ Uisneno In preent ein reꞌ matuꞌi nbi fatu. Rimat sin nariman ma nmatarun neu-mneman, pah ii naꞌbekoꞌ, ma uran eis faut maꞌfenaꞌ nmoufun naꞌkon neon goe tnanan.